BLOCK CUP BLOCK CUP
BLOCK CUP - design

Ochrana osobních údajů

Souhlasím s pořizováním a zpracováním mé podobizny, audiovizuálních, obrazových a zvukových záznamů mé osoby souvisejících se seriálem BLOCK VALAŠSKÝ POHÁR MTB – XC (dále jen „závod“), organizátorem závodu Sportovní klub EDIE team Vsetín, z.s., IČ: 26647036, sídlem Mostecká 130, 755 01 Vsetín, spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. L 6125 (dále jen „EDIE team Vsetín“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagace na veřejnosti, na internetové stránce organizátora závodu http://www.edieteam.cz/, na webové stránce závodu http://mtb.block.cz/ a na facebookovém profilu závodu a organizátora závodu EDIE team Vsetín, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu organizace seriálu sportovním klubem EDIE team Vsetín.

 

Souhlasím také s pořízením a zpracováním mých osobních údajů vyplněných v online a osobní registraci na závod v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt, datum narození, pohlaví, státní příslušnost a dalších mých osobních údajů v rozsahu zařazení do kategorie, příslušnost k týmu, startovní číslo, dosažený čas v závodu, pořadí v závodu, pořadí v celém seriálu a počet dosažených bodů. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití. Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem organizace a realizace závodu a evidence výsledků závodů a budou zpracovány po dobu organizování seriálu pořadatelem EDIE team Vsetín.

 

V případě zřízení uživatelského účtu při online registraci na závod budou mé osobní údaje poskytnuté v rámci této registrace navíc zpracovány za účelem zřízení a správy mého uživatelského účtu po dobu 5 let od jeho zřízení, pokud nedojde k prodloužení této doby. K prodloužení doby dojde aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu.

 

Osobní údaje dle tohoto souhlasu bude zpracovávat výlučně organizátor a provozovatel webu. Fotografie a zvukové záznamy mohou být využity i hlavním sponzorem seriálu společností BLOCK a.s. v propagačních a marketingových materiálech s výjimkou uvedenou v prvním odstavci tohoto souhlasu.

 

Byl jsem poučen, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez poskytnutí údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontakt na zodpovědnou osobu, se však nelze závodu účastnit.

 

Beru v úvahu, že můžu:

  • vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět,
  • požadovat po organizátorovi informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává a vysvětlení ohledně zpracování mých osobních údajů,
  • vyžádat si u organizátora přístup k mým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po organizátorovi výmaz osobních údajů (u obrazových zvukových či obrazových záznamů je nutno žadatelem přesně identifikovat, které konkrétní záznamy mají být vymazány),

  • lze požádat o vymazání obrazových zvukových či obrazových záznamů, avšak nutno žadatelem přesně identifikovat, kde se tyto záznamy nachází,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na organizátora nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Partneři

 • Partneři

  Valašské Meziříčí

 • Partneři

  Ratiboř

 • Partneři
 • Partneři

  Vsetín

 • Partneři

  Jablůnka

Další partneři